RETRIEVER GROEP BORCULO
   
   
  Home

  Informatie

  Trainingen

  Agenda

  Nieuws

  Uitslagen

  Foto's

  Algemene voorwaarden

  Links

  Contact
 PRIVACYVERKLARING VAN DE “STICHTING RETRIEVER GROEP BORCULO”

Algemene voorwaarden RGB

Alle honden dienen een officiële stamboom te hebben en tevens op tijd gevaccineerd te zijn. Een WA verzekering is verplicht.

De cursist verklaart dat hij de organiserende instantie en/of personen niet aansprakelijk zal stellen voor ongevallen of schades overkomen tijdens of als gevolg van deze cursus. Training is voor eigen risico.

Algemene regels RGB

Honden waarmee getraind wordt dienen van tevoren elders goed uitgelaten te worden, dus niet van tevoren in het trainingsveld. Indien zich desondanks toch een "ongelukje" voordoet, gelieve de voorjager van de betrokken hond dit direct op te ruimen.

De honden dienen steeds te zijn aangelijnd, tenzij de trainer anders beslist.

Het is verplicht wegen en paden vrij te laten voor doorgaand verkeer.

Buiten de vastgestelde trainingsavonden is het niet toegestaan om in het betreffende gebied met uw hond te oefenen.

De trainingen beginnen op tijd. Men dient daarom vroegtijdig aanwezig te zijn.

Het is ten strengste verboden tijdens de training te roken.

Honden die regelmatig agressief gedrag vertonen, worden van verdere deelname uitgesloten.

Bij verhindering, de training bij te wonen, gelieve men zich tijdig af te melden bij de betreffende trainer. Bij het tweemaal afwezig zijn zonder afmelding, wordt men van verdere deelname aan de trainingen uitgesloten.

Alleen na overleg met de trainer kunnen loopse teven eventueel de training bijwonen.
Over eventuele uitzonderingsgevallen beslist het bestuur.